PipeFórum´22 - Budapest
19.05.2022

Days
Hours
Minutes
Seconds

Join PIPEForum´22 to discover the key to increasing your productivity with Hexagon PPM CADWorx & Analysis Solutions (CAS)!

The CAS suite helps piping, equipment, electrical and instrumental engineers and designers around the world to improve accuracy, efficiency and to speed up processing time. This year’s discovery tour will feature somethink split sessions. In the morning, find out what is new in CADWorx, CAESARII, PV Elite, VVD. This will be followed by an afternoon session, featuring CADWorx 2022, CAESARII 2022, PV Elite 2022, VVD 2022.

Don’t miss this opportunity to learn how to harness the power of solutions trusted by over 80% of the leading plant engineering companies and owner operators worldwide to deliver accurate, reliable results. 

Program:

Predstavenie sponzorov PipeFórum ´22
Stručný popis prezentácií, ktoré budú prebiehať počas prvého dňa a plán druhého dňa

Use of productsThe name of companyPresentor
 

Cadvision s.r.o.

Michal Mihálik

Ukážka reálneho projektu a prepojenie externých riešení – riadenie projektov. Ukážka BIM riešenia a pohľad BIM riešenia od spoločnosti Hexagon
Koordinácia projektu pri použití produktov od HEXAGON (Intergraph) a Autodesk na reálnom projekte.
Predstavenie riešenia BRICSCAD BIM a Bricscad Mechanical

Use of productsThe name of companyPresentor

Predstavenie riešenia

BRICSCAD BIM

Bricscad Mechanical

Cadvision s.r.o. HEXAGON

Michal Mihálik

Tomáš Petrik

Vytvorte P&ID a generujte prepojený 3D Model? Reálna ukážka funkcionality CADWorx P&ID a prepojenie na CADWorx Plant 3D. Vytvorenie 3D modelu a generovanie ISOmetrických výkresov. Ukážka cadvision ADDINs pre zefektívnenie prác v CADWorx.
Food Beverage and Pharmaceutical industry

Use of productsThe name of companyPresentor

Cadvision ADDINs

cadvision s.r.o.

Michal Mihálik

Adam Miča

Voľná diskusia

Workflow pre kombináciu niekoľkých softwarových riešení Bricscad, CADWorx, PV Elite, CAESARII, GT Strudl. Využiteľnosť funkcií Bricscad pre vytváranie 3D modelu potrubných technológií. Briscad prináša možnosti pre vytváranie strojárskych súčiastok, rozvin plechových dielov, simulácií a tvorbu zostáv. Prepojenie projekčného riešenia CADWorx Plant Professional medzi výpočty tlakových nádob v PV Elite a CAESARII pre výpočet potrubných tras. Možnosti týchto riešení pre vytváranie výmenného BIM formátu „Výmenný formát pre stavebníctvo | IFC (Industry Foundation Classes)“ a vloženie živého 3D CADWorx modelu do REVIT. – Živé ukážky

Use of productsThe name of companyPresentor
HEXAGON riešenia

cadvision s.r.o.

Michal Mihálik
Adam Miča

Riadenie a spravovanie potrubných technológií a zariadení Predstavenie technológie SmartPlant Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie /CMIS/ EcoSys, Interoperabilita – SmartPlant 3D – výmena dát medzi SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx

Tomáš Vaněk, HEXAGON

Use of productsThe name of companyPresentor
HEXAGON riešenia

cadvision s.r.o. / Hexagon

Tomáš Vaněk

Čo nové CAESARII v12, PV Elite v24, CADWorx 2020R2 a ostatné produkty + Bricscad

Use of productsThe name of companyPresentor
HEXAGON riešenia

Hexagon

Bradshaw, Christopher,
HEXAGON, English

Voľná diskusia

Využiteľnosť produktu CADWorx na reálnych projektoch v spoločnosti Intech

Use of productsThe name of companyPresentor
CADWorx Plant Professional

INTECH, spol. s r.o.

Pavol ČVIRIK

 

Michal Mihálik

3D skenovanie

Use of productsThe name of companyPresentor
Leica
CloudWorx
CADWorx

GEOTECH Bratislava s.r.o.
GEFOS

Miroslav Kováč
Daniel Šantora

Voľná diskusia

3D skenovanie

Use of productsThe name of companyPresentor
CADWorx Plant Professional

INTECON® spol. s r.o.

Tomáš jelínek

Michal Mihálik

Prezentácia produktu VVD na reálnych projektoch

Use of productsThe name of companyPresentor
VVD

klient

Užívateľ VVD

Modelovanie ohýbaných plechov a zostáv ako v Solidworks a Inventor

Use of productsThe name of companyPresentor
BricsCAD Mechanical a BIM

cadvision s.r.o.

Tomáš Petrik

Modelovanie ohýbaných plechov a zostáv ako v Solidworks a Inventor

Use of productsThe name of companyPresentor
CAESARII

klient

Užívateľ CAESARII

Večerný program „Vinný sklípek“

Presenters:

Chris Bradshaw

Business Development Specialist for Hexagon PPM​
I am currently a Business Development Specialist for Hexagon PPM CADWorx & Analysis solutions in Europe and am responsible for the development of existing accounts and for generating new business. I have worked with CADWorx, and the analysis solutions – CAESAR II and PV Elite – since 2004, and was previously an Application Engineer responsible for providing pre and post-sales technical support, customization, implementation services, and product training, helping clients get the best out of the entire CADWorx suite.

Michal Mihálik

michal.mihalik@cadvision.sk
Managing Director, Technical director
Vyštudoval Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Ako absolvent nastúpil do VÚKV, a.s. v Prahe na pozíciu projektanta. Od roku 2007 pracoval v spoločnosti Techdata Distribution, s.r.o. v Prahe (významný distribútor spoločnosti Autodesk) ako konzultant a technik pre Autodesk produkty (Inventor, AutoCAD Mechanical, Vault). Od roku 2009 pôsobil ako konzultant, prezentátor a technická podpora pre produkty AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor, Navisworks a AutoCAD u Autodesk predajcu v Banskej Bystrici. Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na produkty potrubných systémov od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor. Rád hľadá nové možnosti, analyzuje rôzne riešenia od rôznych dodávateľov softwarových riešení. Venuje sa hlavne prezentáciám, analýzam, implementáciám a predaju softwarových riešení zákazníkom. Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.

Savoini Enrique

Senior application engineer at HEXAGON PPM​
Currently working as a senior application engineer at HEXAGON PPM, the leading global provider of engineering software for plant design, plant automation, 3D plant modeling & visualization, ship design, marine engineering software and the procurement, fabrication & construction of plants, ships, and offshore facilities.​

Tomáš Petrik

tomas.petrik@cadvision.sk
CAD Application Engineer
Absolvent Strojníckej Fakulty STU v Bratislave na ústave dopravnej techniky a konštruovania. Už počas štúdia absolvoval niekoľko odborných stáži v potravinárskom priemysle pre spoločnosti ako Mondelez SR Production (fabrika Figaro) kde mapoval energetické siete, ako aj vo vrtnom priemysle pre spoločnosť GA Drilling kde pracoval na oddelení výroby a montáže. Počas štúdia sa podieľal aj na úpravách motora univerzitnej formule FME racing tímu.

Krátko po ukončení štúdia pracoval v automobilovom priemysle ako projektový koordinátor strojárskej výroby. Od roku 2021 pracuje ako technik v spoločnosti Cadvision. Na starosti má implementáciu CAD softwérov ako Autocad, Inventor, BricsCAD pre strojárske podniky. Venuje sa aj správe databáz v programoch CadWorx.

Zuzana Balková

zuzana.balkova@cadvision.sk
Kariéru začala v Londýne v roku 2002 pre Hilton London Metropole, jedno z najväčších konferenčných centier v Európe v tom období. Neskôr zužitkovala praktické skúsenosti v korporačnej sfére ako Office Manager a Executive Assistant v rôznych finančných a investičných firmách. Vyštudovala Manažment na FF UKF v Nitre a na Birbeck University of London. Aktívne sa venuje zdokonaleniu podnikových administratívnych systémov a komunikácii so zákazníkom. Zuzana sa pripojila ku cadvision tímu vo februári 2018 ako projekt asistent a podpora pre zahraničný trh.

Adam Miča

adam.mica@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement
Absolvent Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty v odbore Technika prostredia. Počas štúdia pracoval na malých projektoch vykurovacích sústav v programoch TechCON a AutoCAD, získal skúsenosti v oblasti navrhovania a výpočtu potrubných celkov. Pracoval pri realizácií vetracích a chladiacich systémov.

Počas inžinierskeho štúdia spolupracuje so Žilinskou univerzitou na realizácii odborného pracoviska určeného na merania a výskum potrubných systémov s využitím produktu CADWorx Plant Professional.

Andrej Lukáč

andrej.lukac@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement
Absolvent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v odbore počítačové inžinierstvo. Získal vedomosti z oblasti programovania, návrhu hardvéru a robotiky.

V spoločnosti Cadvision s.r.o pracuje ako programátor. Venuje sa hlavne softvérovému návrhu riešení pre Autodesk Inventor.

Martina Vertaľová

martina.vertalova@cadvision.sk
Pre-Sales

Event registration:

PipeForum partners:

Previous events: