PipeFórum´21 - Czechia
09.03 – 10.03. 2021

Days
Hours
Minutes
Seconds

Join PIPEForum´21 to discover the key to increasing your productivity with Hexagon PPM CADWorx & Analysis Solutions (CAS)!

The CAS suite helps piping, equipment, electrical and instrumental engineers and designers around the world to improve accuracy, efficiency and to speed up processing time. This year’s discovery tour will feature somethink split sessions. In the morning, find out what is new in CADWorx 2019, CAESARII, PV Elite, VVD. This will be followed by an afternoon session, featuring CADWorx 2019, CAESARII 2019, PV Elite 2019, VVD 2019.

Don’t miss this opportunity to learn how to harness the power of solutions trusted by over 80% of the leading plant engineering companies and owner operators worldwide to deliver accurate, reliable results. 

Program 1. deň:

Predstavenie sponzorov PipeFórum ´20
Stručný popis prezentácií, ktoré budú prebiehať počas prvého dňa a plán druhého dňa

Use of productsThe name of companyPresentor
 

cadvision s.r.o.

Michal Mihálik

Ukážka reálneho projektu a prepojenie externých riešení – riadenie projektov. Ukážka BIM riešenia a pohľad BIM riešenia od spoločnosti Hexagon
Koordinácia projektu pri použití produktov od HEXAGON (Intergraph) a Autodesk na reálnom projekte.
Predstavenie riešenia BRICSCAD BIM a Bricscad Mechanical

Use of productsThe name of companyPresentor

Predstavenie riešenia

BRICSCAD BIM

Bricscad Mechanical

cadvision s.r.o.

Michal Mihálik

Adam Miča

Vytvorte P&ID a z tohto výkresu generujte 3D Model? Reálna ukážka funkcionality ADDIN pre CADWorx P&ID a prepojenie na CADWorx Plant 3D. Živá ukážka generovanie reportu v Autodesk Inventor cez ADDIN od cadvision – CVReport
Food Beverage and Pharmaceutical industry

Use of productsThe name of companyPresentor
Cadvision ADDINs
CVx REPORT
Revit, Bricscad
cadvision s.r.o.Ľuboš Rodanič
Andrej Lukáč

Voľná diskusia

Workflow pre kombináciu niekoľkých softwarových riešení Bricscad, CADWorx, PV Elite, CAESARII, GT Strudl. Využiteľnosť funkcií Bricscad pre vytváranie 3D modelu potrubných technológií. Briscad prináša možnosti pre vytváranie strojárskych súčiastok, rozvin plechových dielov, simulácií a tvorbu zostáv. Prepojenie projekčného riešenia CADWorx Plant Professional medzi výpočty tlakových nádob v PV Elite a CAESARII pre výpočet potrubných tras. Možnosti týchto riešení pre vytváranie výmenného BIM formátu „Výmenný formát pre stavebníctvo | IFC (Industry Foundation Classes)“ a vloženie živého 3D CADWorx modelu do REVIT. – Živé ukážky

Use of productsThe name of companyPresentor
HEXAGON riešeniacadvision s.r.o.Michal Mihálik
Adam Miča

Čo nové CAESARII 2020, PV Elite 2020, CADWorx 2020 a ostatné produkty + Bricscad

Use of productsThe name of companyPresentor
HEXAGON riešeniaHEXAGONBradshaw, Christopher,
HEXAGON, English

Voľná diskusia

Jak M-Files mění způsob, jakým svět spravuje informace?

Detail: Inteligentní správa dokumentů a informací, řízení firemních procesů a projektů pomocí ECM/DMS systému M-Files.

Use of productsThe name of companyPresentor
Jak M-Files mění způsob, jakým svět spravuje informace?Digital Resources a.s.

Václava Hromádková, Senior Consultant,

Jakub Kiml, Junior Consultant,

Dymamic, Fea Tools, Nozzle Pro

Use of productsThe name of companyPresentor
Leica
CloudWorx
CADWorx
GEOTECH Bratislava s.r.o.
GEFOS
Miroslav Kováč
Daniel Šantora

Voľná diskusia

Využiteľnosť produktu CADWorx na reálnych projektoch v spoločnosti Intecon a Intech

Use of productsThe name of companyPresentor
CADWorx Plant Professional

ORTHOGEN
klient

 Klient

Michal Mihálik

Prezentácia produktu VVD na reálnych projektoch od spoločnosti Montpetrol, spol. s r.o.

Use of productsThe name of companyPresentor
VVDklientMontpetrol, spol. s r. o.
Ing. Ivan KLUČKA

Modelovanie ohýbaných plechov a zostáv ako v Solidworks a Inventor

Use of productsThe name of companyPresentor
VVDcadvision s.r.o.Michal Mihálik
Adam Miča

Využiteľnosť produktu CAESARII na reálnych projektoch.

Use of productsThe name of companyPresentor
CAESARIIcadvision s.r.o.Václav Pekař

Večerný program „Vinný sklípek“

Program 2. deň

Riadenie a spravovanie potrubných technológií a zariadení Predstavenie technológie SmartPlant Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie /CMIS/ EcoSys, Interoperabilita – SmartPlant 3D – výmena dát medzi SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx

Tomáš Vaněk, HEXAGON, David Zapletál HEXAGON

Miestnosť AMiestnosť BMiestnosť C
CADWorx Plant
CADWorx P&ID
Bricscad | ORTHOGEN
CADWorx Sructural

CAESAR II
BOSfluids
FEA Tools
NOZZLE Pro             

PV Elite
Visual Vessel Design
Miestnosť AMiestnosť BMiestnosť C
Čo je nové CADWorx Plant 2019
Tvorba 3D modelu Tvorba zostáv supportov,
Generovanie 2D výkresov a automatické kótovanie
ORTHOGEN, Nastavenie izometrií

Michal Mihálik
Adam Miča
cadvision s.r.o.

CAESARII v praxi dynamika

“Možnosti únavového výpočtu v caesarovi”

Savoini Enrique
HEXAGON, English   

PV Elite 2018 & NozzlePRO

Visual Vessel Design 2018

Bradshaw, Christopher,
HEXAGON, English

Voľná diskusia

Miestnosť A Miestnosť B Miestnosť C
Vytvorenie databázy, preklopenie databázy z AutoCAD Plant 3D, AutoPlant. Inventor Preklopenie 3D modelu z AutoCAD Plant 3D, Inventor do CADWorx a prepojenie s CAESARII a PV Elite Michal Mihálik Adam Miča cadvision s.r.o. Čo je nové CAESARII 2018 Používanie CAESARII a BOSfluids pre CAESARII FEA Tools rýchlejšiu a presnejšiu dynamickú analýzu Savoini Enrique HEXAGON, English    Diskusia  

Zhrnutie prvého dňa a okrúhly stôl, predstavenie večerného programu a programu na nasledujúci deň

Prezentujúci:

Chris Bradshaw

Business Development Specialist for Hexagon PPM​
I am currently a Business Development Specialist for Hexagon PPM CADWorx & Analysis solutions in Europe and am responsible for the development of existing accounts and for generating new business. I have worked with CADWorx, and the analysis solutions – CAESAR II and PV Elite – since 2004, and was previously an Application Engineer responsible for providing pre and post-sales technical support, customization, implementation services, and product training, helping clients get the best out of the entire CADWorx suite.

Michal Mihálik

michal.mihalik@cadvision.sk
Managing Director, Technical director
Vyštudoval Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Ako absolvent nastúpil do VÚKV, a.s. v Prahe na pozíciu projektanta. Od roku 2007 pracoval v spoločnosti Techdata Distribution, s.r.o. v Prahe (významný distribútor spoločnosti Autodesk) ako konzultant a technik pre Autodesk produkty (Inventor, AutoCAD Mechanical, Vault). Od roku 2009 pôsobil ako konzultant, prezentátor a technická podpora pre produkty AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor, Navisworks a AutoCAD u Autodesk predajcu v Banskej Bystrici. Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na produkty potrubných systémov od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor. Rád hľadá nové možnosti, analyzuje rôzne riešenia od rôznych dodávateľov softwarových riešení. Venuje sa hlavne prezentáciám, analýzam, implementáciám a predaju softwarových riešení zákazníkom. Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.

Savoini Enrique

Senior application engineer at HEXAGON PPM​
Currently working as a senior application engineer at HEXAGON PPM, the leading global provider of engineering software for plant design, plant automation, 3D plant modeling & visualization, ship design, marine engineering software and the procurement, fabrication & construction of plants, ships, and offshore facilities.​

Ľuboš Rodanič

lubos.rodanic@cadvision.sk
Integration Developer
Vyštudoval Fakultu výrobných technológií TU Košice. Počas štúdia na vysokej škole v Prešove sa venoval správe identifikačného systému. Po ukončení štúdia v roku 2006 pracoval ako analytik a programátor u predajcu Autodesk produktov, kde sa venoval zavádzaniu programov Elektronickej správy dokumentácie a ich obsahu (od analýzy spoločnosti, cez návrh riešenia, programovanie procedúr a funkcií, testovanie, príprava a inštalácia HW, zavedenie pilotných projektov, plná implementácia do podniku až po školenie zamestnancov, tvorbu manuálov a poimplementačnú podporu), vývoj modulov pre CAD aplikácie (programovanie modulov rôznych funkcií pre CAD systémy. Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na analýzy spoločnosti, správu dokumentácie M-Files a vývoj rôznych aplikácií, napr. pre riešenia od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk REVIT, Inventor, Bricscad, Solidworks,...

Zuzana Balková

zuzana.balkova@cadvision.sk
Kariéru začala v Londýne v roku 2002 pre Hilton London Metropole, jedno z najväčších konferenčných centier v Európe v tom období. Neskôr zužitkovala praktické skúsenosti v korporačnej sfére ako Office Manager a Executive Assistant v rôznych finančných a investičných firmách. Vyštudovala Manažment na FF UKF v Nitre a na Birbeck University of London. Aktívne sa venuje zdokonaleniu podnikových administratívnych systémov a komunikácii so zákazníkom. Zuzana sa pripojila ku cadvision tímu vo februári 2018 ako projekt asistent a podpora pre zahraničný trh.

Adam Miča

adam.mica@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement
Absolvent Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty v odbore Technika prostredia. Počas štúdia pracoval na malých projektoch vykurovacích sústav v programoch TechCON a AutoCAD, získal skúsenosti v oblasti navrhovania a výpočtu potrubných celkov. Pracoval pri realizácií vetracích a chladiacich systémov.

Počas inžinierskeho štúdia spolupracuje so Žilinskou univerzitou na realizácii odborného pracoviska určeného na merania a výskum potrubných systémov s využitím produktu CADWorx Plant Professional.

Andrej Lukáč

andrej.lukac@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement
Absolvent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v odbore počítačové inžinierstvo. Získal vedomosti z oblasti programovania, návrhu hardvéru a robotiky.

V spoločnosti Cadvision s.r.o pracuje ako programátor. Venuje sa hlavne softvérovému návrhu riešení pre Autodesk Inventor.

Registrácia:

Registračný poplatok činí 2 270 Kč alebo 90 EUR bez DPH a zahŕňa účasť na konferencii, stravovanie obidva dni konferencie a konferenčné materiály a večerný program. Ubytovanie nie je súčasťou registračného poplatku. Účastníci si hradia ubytovanie sami v hotelovej recepcii.

PIPEFORUM - Mikulov 2020 - Proforma Invoice

    Vyberte si:
  • 0,00 €
  • Vložte zľavový kupón

Generálny partner:

Hlavní partneri:

PipeForum partners:

Predchádzajúce ročníky: